Hans Sönnerqvist

0722-809 614

Projekt- och programledare med lång erfarenhet av Transition, Transformation, Projektkontor och linjechefsroller.

Transition och Transformation

Hans har mångårig erfarenhet av outsourcingindustrin. Har levererat ett antal projekt, de flesta i internationell miljö, omfattande allt från övertagande av personal till införande av nya arbetsprocesser och infrastruktur.

Projektkontor

Hans har skapat och drivit ett antal projektkontor med arbetsuppgifter så som ansvar för projektbemanning, projektuppföljning, estimering, riskhantering. Processägare av projektmetodik och projektstyrningsrelaterade processer och rutiner, i skärningspunkten mellan traditionell och agil utveckling. Väl förtrogen med olika ramverk, metoder och processer för projektledning. 

Linjechef

Hans har arbetat som linjechef under flera år i roller som t.ex. Konsultchef och Kompetensområdesansvarig.

 

Facebook
LinkedIn
Instagram