Parham Hadaegh

Parham har över 20 års erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete inom IT. Projektledning, leveransledning, personalledning och upphandling i globala företag med geografiskt spridda arbetsteam och intressenter

Parham besitter en tydligt drivande ledarstil. Han kommunicerar tydligt inom teamet han leder och övriga intressenter. Leder självständigt uppdragen från start till mål genom att säkerställa utnyttjandet av varje deltagares fulla potential. Parham är mycket socialt utåtriktad samt en framgångsrik förhandlare. Han har lätt för att uttrycka sig i olika forum både muntligt och skriftligt.

Facebook
LinkedIn
Instagram