Patrik Larsson

0768-592 663

Erfaren ledare med ett antal seniora befattningar som ansvarig för tjänsteleveranser till stora kunder med global verksamhet.

Lång och gedigen erfarenhet av kund- och leveransansvar i tjänstelevererande organisationer. Därtill projektbeställare, sponsor och styrgruppsmedlem för ett stort antal stora globala projekt. Kan naturligtvis leda projekt och program men har också den extra erfarenheten som krävs för att anlitas som Managementkonsult och rådgivare på CIO och VD nivå.

Facebook
LinkedIn
Instagram