Transition

Programledning vid utkontraktering av IT tjänster.

Programledning på övertagande sidan vid utkontraktering av IT tjänster. Global täckning, många länder. Övertagande av personal, tredjepartskontrakt, infrastruktur. Uppbyggnad av tjänsteleverans.

 

Fler Referenser