Karl Pettersson

Karl är en erfaren ledare som haft många olika chefsroller inom IT-branschen. Han har verkat både i svenska och internationella miljöer och har stor erfarenhet från kund- och leverantörsorganisationer

Karl är en erfaren ledare som haft många olika chefsroller inom IT-branschen. Han har verkat både i svenska och internationella miljöer och har stor erfarenhet från kund- och leverantörsorganisationer.
Han är van att leda större förändringsarbeten t ex kopplat till in/outsourcing, personalövertagande, företagssammanslagningar och organisationsförändringar.
Via sin mångåriga internationella erfarenhet är Karl mycket van att hantera mångkulturella utmaningar och att leda på distans.

Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram