Anders Nylén

073-600 96 90

Senior konsult med bred bakgrund och bevisad kapacitet som projektledare och leveransansvarig.

Anders är en senior konsult med bred bakgrund och bevisad kapacitet som projektledare och leveransansvarig. Har mer än 10 års erfarenhet av Transition och Transformation. Han har lokal och internationell erfarenhet från flertalet affärsområden såsom telekom, detaljhandel, bank/finans. Anders har mer än 10-års erfarenhet av Transition och Transformation från Hewlett Packard och Ericsson, både som kravställare och leverantör.

Han är van att leda tidskritiska in- och outsourcingprojekt och program med hög komplexitet, hög risk och komplicerade leveransstrukturer. Anders har förmågan att förmå och motivera ett team att fokusera på väldefinierade gemensamma mål och därefter uppnå tydligt mätbara resultat med hjälp av beprövad metodik och starkt ledarskap.

Anders är IPMA-B certifierad.

Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram