Tjänster

Vi hjälper alla typer av organisationer att hantera förändringar i en alltmer komplex och konkurrensutsatt värld. Vi arbetar i gränslandet mellan verksamhet och teknik för att skapa konkurrensfördelar genom effektiv tillämpning av IT.

Därför har vi på Prozena enbart seniora konsulter som på kort tid kan sätta sig in i och leda organisationer eller hantera affärskritiska IT-förändringsprojekt.

Vi tillämpar gott ledarskap, erkända metoder och “best practices”. Vi är vana att leda team och styras av beställare som är spridda geografiskt och där språkliga eller kulturella olikheter behöver hanteras.

Våra insatser uppskattas och slutförda uppdrag resulterar oftast i längre partnerskap hos våra kunder. Vi tycker att det är det bästa betyg vi kan få.

Huvudprojektledning

Vi på Prozena använder vedertagna projektmetoder, företrädelsevis PPS när vi leder större projekt. Med detta säkerställer vi att projektet avslutas inom tidsfristen, till rätt kostnad och med lämplig kvalitet.

Projektmodellen förenklar och förbättrar genomförandet av projektet genom:
-Gemensam terminologi
-Gemensam förståelse av roller och ansvarsområden
-Gemensamma styrande dokument
-Gemensamma krav för beslut om start och avslutande av projektet
-Gemensam struktur för planering och genomförande av projektet

Transition

Att flytta från en tjänsteleverantör till en annan eller till molnet är ett omfattande arbete oavsett om du är beställare eller leverantör. Våra kunder är ofta medvetna om risken för påverkan på sin verksamhet, sina kunder och sin personal. Vi hjälper dem att utveckla robusta planer och hantera processen på effektivaste sätt. Allt för att säkerställa att  den nya tjänsteleverantören tar kontroll över tjänsten och minimerar avbrott och negativ påverkan på servicenivåer. Vi tror på samarbete och vet att ett tätt och gott samarbete mellan beställare och leverantör maximerar chansen att lyckas.

Vi arbetar med ett kompletterande ramverk till PPS för Transition & Transformation Management (TTM). TTM är till för att hantera etablering, implementering och produktionssättning av Tjänster ur ett övergripande perspektiv

Transformation

Vi hjälper våra kunder att få de fördelar som de förväntar sig av sina teknik- och tjänste-transformationer oavsett om du är en beställare eller leverantör av en tjänst eller produkt. Vi bidrar med att säkerställa att den nya leverantören levererar enligt sina löften och hanterar dem inom de överenskomna tidsramarna samtidigt som vi säkerställer att en beställare förstår och uppfylla sina egna åtaganden. Ett tätt och gott samarbete mellan beställare och leverantör förbättrar effektiviteten av leveransen och maximerar chansen att lyckas.

Vi arbetar med ett kompletterande ramverk till PPS för Transition & Transformation Management (TTM). TTM är till för att hantera etablering, implementering och produktionssättning av IaaS, PaaS, SaaS-Tjänster ur ett övergripande perspektiv

Upphandling

När du väljer en leverantör är det viktigt att båda sidor förstår varandra och alla delar av ett avtal. Vi hjälper en tjänsteleverantör att förstå det aktuella läget för en kunds IT och deras behov och krav. Samtidigt som vi ser vi till att slutanvändare förstår tjänsteleverantörernas erbjudanden i detalj. Vi hjälper till att välja tjänsteleverantör eller molntjänst och utarbeta kontrakt samt tillhörande planer. Våra kunder uppskattar den tydlighet vi tillför i komplexa affärer för att säkerställa en varaktig och framgångsrik relation.

Linjeledning

När du tillfälligt behöver ledarkompetens i ditt företag. CIO, IT eller operativ linjechef. Vi på Prozena har alla haft seniora ledande befattningar inom IT på bolag som t.ex. Hewlett Packard och Ericsson. Prozenas konsulter kan med kort varsel sätta sig in i och åta sig ledningsuppdrag i olika befattningar.

Kravställning

Att som projektdeltagare i upphandlingar formulera verksamhetskrav i tekniska termer och att säkerställa relevanta servicenivåer.

Konsulter med lång erfarenhet av program- och projektledning. När det gäller Transition och Transformation av IT-verksamhet är det inte många som slår oss.

Våra konsulter
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram