Konsulter

Alla konsulter på Prozena har lång erfarenhet av program- och projektledning men vi har också betydande erfarenhet av personal- och organisationsstyrning som linjechefer på olika nivåer i företag som verkar i IT branschen.

Vi har levererat Transitions- och Transformationsprojekt åt stora och medelstora företag inom och utom Sveriges gränser. Vi har även mångårig erfarenhet av att leverera tjänster som ingår i en utkontrakterad IT-verksamhet.

När det gäller Transition och Transformation av IT-verksamhet är det inte många som slår oss.

Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram