Om Prozena

Ett företag som sedan 2008 levererar stabil ledning av förändringar för större aktörer inom IT området.

Vi ser inte begreppet senioritet som antal tjänsteår utan en bevisad förmåga att bedöma situationer och anpassa vårt handlande för att i varje läge driva förändringar till eftersträvat mål. Det handlar om att ha medfödd fallenhet och förvärvat kunnande att göra det som ger bäst långsiktigt resultat. Vi på Prozena är seniora och har förtroendet att leda verksamheter och projekt till framgång.

Vi gör det vi är bra på, inget annat

Vårt erbjudande är ledning inom IT området. Vi vill hålla fast vid denna linje och inte diversifiera verksamheten utan ta den tid som behövs för att växa genom att ta utmanande uppdrag och leverera resultat. Att noga välja ut personer att anställa och partners som vi vet kan komplettera oss.  Vår fasta övertygelse är att på det sättet bygger vi ett gott renommé och attraherar duktiga personer som delar vår ambition och har den sociala kompetens som krävs i jobbet som ledare.

Brist på riktning, inte brist på tid, är problemet. Vi har alla tjugofyra timmar om dagen. – Zig Ziglar.

Vi ser till att förstå syftet med uppdragen innan vi startar planeringen. Vi når målen genom att arbeta strukturerat, med stor fokus på planeringsstadiet för att säkra att den ofta kostsamma genomförandefasen kan färdigställas så effektivt som möjligt. Eller som i vissa fall ge beställaren en tidig insikt i att det finns stora risker att den effekt projektet förväntas skapa, inte kommer att uppnås.

Utöver ett personligt signum att lyckas med sin uppgift, har vår personal certifieringar enligt ITIL, IPMA, PMI, Cobit och ledarskapsprogram från tidigare anställningar i multinationella bolag. Vi har kunder med extra höga krav på säkerhet, så som bank och försvarsindustri, för vilka våra konsulter säkerhetsklassats på nivå 2 och 3 enligt metod för säkerhetsprövning.

 

 

Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram