Välkommen till Prozena

Specialister på projektledning
i gränslandet mellan verksamhet och IT

Välkommen till Prozena

Specialister på projektledning
i gränslandet mellan verksamhet och IT

Våra tjänster

Projektledning för effektivare IT-organisationer

Vi gör det vi är bra på

Leder strategiska IT projekt

”Prozena har varit en viktig och mycket uppskattad partner i flertalet av de omfattande projekt som vi på KICKS genomfört under senare år. Gemensamt har vi lyckat genomföra dessa med hög precision och kvalitet trots snäva tidsramar.” David Heeroma CIO – KICKS

Om Prozena

Våra konsulter

Prozenas konsulter har lång erfarenhet av ledningsarbete, först och främst program- och projektledning i s.k outsourcad IT-miljö. När det gäller Transition och Transformation av IT-verksamhet är det inte många som slår oss.

Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram