Välkommen till Prozena

Specialister på projektledning i gränslandet mellan verksamhet och IT

Tjänster Konsulter

Välkommen till Prozena

Specialister på projektledning i gränslandet mellan verksamhet och IT

Tjänster Konsulter

Våra tjänster

Projektledning för effektivare IT-organisationer

Vi gör det vi är bra på

Leder strategiska IT projekt

”Prozena har varit en viktig och mycket uppskattad partner i flertalet av de omfattande projekt som vi på KICKS genomfört under senare år. Gemensamt har vi lyckat genomföra dessa med hög precision och kvalitet trots snäva tidsramar.” David Heeroma CIO – KICKS

Om Prozena
Facebook
LinkedIn
Share
Instagram