Datacenter

Detaljhandel

Huvudansvarig för konsolidering av datacenters och driftleverantörer för detaljhandelskoncern med bankverksamhet. Infrastruktur, applikations- och processkartläggning. Ny design samt införande genom ledning av leverantörens program samt övergripande samordning med kundens projektgrupp och dess underleverantörer. Sign off med egen och kundens driftorganisation. Avveckling av infrastruktur.

Outsourcingleverantör

Programledning för flytt av två datacenter efter beslut om byte av affärsmodell för tjänsteerbjudande Datacenter

  • Flytt av affärskritiska applikationer + data
  • Modernisering av all infrastruktur
  • DC redundans
  • Processer för IMACD
  • Processer för fysisk och logisk access
  • Uppsättning global supportorganisation

Fler Referenser

Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram