Infrastruktur

Byggindustri

Flytt av IT infrastruktur i samband med byte av huvudkontor

Programledning vid flytt IT infrastruktur i samband med byte av huvudkontor. Datacenter transition, etablering av IT infrastruktur på det nya kontoret med konceptet aktivitetsbaserade arbetsplatser. Etablera flyttmetodik och förändringshantering tillsammans med systemägare och verksamhetsrepresentanter. Överlämning till driftsorganisationen. Avveckling av infrastruktur.

Drivmedelsbolag

Hardware/software refresh

Uppgradering Active Directory och modernisering infrastruktur för applikationsservrar.

Fler Referenser

Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram