Förstudie

Petroliumindustri

Förstudie dokumenthantering & digitalisering

Ledning av förstudie med syfte att förbättra dokumenthanteringen inom bolaget. Intervju av intressenter i verksamheten. Upphandling av extern expertis för rekommendation av arbetssätt, metodik för digitalisering och verktyg för hantering av dokument. Leverans av förstudierapport med nyttoanalys och förslag till övergripande projektplan för införande. Beställare i bolagets ledningsgrupp.

Bygg & anläggning

Inköpssystem

Standardisering till nya PEPPOL Bis 28A standard. Svensk implementation av SveOrder, SveSvar.  Orderflöde via en (istf många) VAN operatör för vidare orderflöde oberoende av format och standard.

Fler Referenser

Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram