Serviceintegration

Möjliggöra övergång från single-source till multi-source IT-service.

Programledning när kunden av strategiska skäl ville gå från en enleverantörs-situation, till en flerleverantörs-situation. Nya processer (ITIL-baserade) infördes, inkl. process för governance. Dessutom infördes en gemensam Service Desk.

Fler Referenser

Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram