Projektgranskning

Granskning av Transitionsprojekt

Granskning av pågående transitionsprojekt för applikationsmigrering. Intervjuer av intressenter som beställare, huvudprojektledare, delprojektledare, projektgrupp, mottagande linjechefer och systemägare. Tillämpad modell för värdering av de olika projektdeltagarnas förmåga, baserat på bedömda förutsättningar. Leverans av rapport med nulägesanalys samt förbättringsförslag.

Fler Referenser

Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram