Stat & Kommmun

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav.Barkarby handelsplats är landets näst största och omsätter i privat konsumtion drygt 6 miljarder årligen. Den kommunala servicen är väl utbyggd och sysselsätter som arbetsgivare 3 500 personer.

”På Järfälla kommun anlitar vi sedan 2017 seniora konsulter från Prozena för uppdrag både på IT avdelningen och i verksamheten. Bland annat som ansvariga för program och projektledning i samband med byte av IT driftsleverantörer, förstudier, kommunövergripande anpassning till GDPR, digitalisering och systemförvaltning.
Resultatet har motsvarat våra högt ställda förväntningar och skapat bestående värden för vår verksamhet.
– Lennart Atternäs, IT chef.”

Fler Referenser

Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram